Πώς εξελίχθηκε η εθνική ευημερία με την πάροδο του χρόνου; – Οικονομικό Παρατηρητήριο

Η εθνική ευημερία συνήθως μετριέται με την έρευνα ατόμων και τη συλλογή των απαντήσεών τους. Υπάρχουν πολλές γνωστές εθνικές και διεθνείς πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Έρευνας Παγκόσμιας Αξιών, της Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας και Ευρωβαρόμετρο. Δυστυχώς, αυτά τα μέτρα μας δίνουν μόνο δεδομένα μεταξύ δέκα και 50 ετών, τα οποία δεν είναι ιδανικά για τη διαμόρφωση μιας…

Read More